Účetnictví

V oblasti účetnictví poskytujeme služby v následujících oblastech:

 • vedení daňové evidence ("jednoduché účetnictví"),
 • vedení podvojného účetnictví,
 • vedení pomocných evidencí,
  • evidence majetku,
  • skladová evidence,
  • knihy jízd,
 • vedení evidence pro účely zákona o DPH,
 • zpracování přiznání k DPH, zpracování souhrnného hlášení k DPH,
 • zpracování přehledů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění
 • zpracování personální a mzdové agendy,
 • zpracování daňových přiznání,
  • daň z příjmů právnických osob,
  • daň z příjmů fyzických osob,
  • silniční daň,
  • daň z nemovistosti,
 • účetní poradenství.