Poradenství

Daně

 • Optimalizace daňové povinnosti,
 • zpracování daňových přiznání
  • daně z příjmu
   • fyzických osob (všechny typy, přílohy, přehledy o pojistném na sociální a zdravotní pojištění),
   • právnických osob (včetně účetní závěrky a příloh),
  • DPH,
  • silniční daň,
  • roční zúčtování daně ze závislé činnosti,
  • srážková daň.

Finance

 • Finanční analýzy, umožňující vytěžit z účetnictví informace o úrovni využití vložených prostředků do podnikání a získání potřebných nástrojů pro řízení firmy, zajištění jejího financování a dalšího rozvoje. Tyto analýzy vedou k efektivnějšímu stanovení cílů a jejich dosažení.
 • Výpočet ukazatelů rentability - vložených prostředků, vlastního kapitálu, tržeb a nákladů.
 • Rozbor pohledávek, závazků, sledování toku hotovosti.
 • Rozbor zásob (doba obratu, optimální velikost).
 • Metodická i praktická pomoc při vytváření úspěšných podnikatelských záměrů.
 • Výkaznictví, statistika, informace pro banky.